• Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne oparte na najwyższych profesjonalnych standardach, zapewniając każdemu Klientowi w pełni poufną, miłą i sprawną obsługę. Cechuje nas przejrzystość w podejściu do zasad rozliczania usług prawnych. Tak jak naszym Klientom zależy nam, aby otwarcie przedyskutować i uzgodnić zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

  Read More
 • Nasze kompetencje i doświadczenie w zakresie prawa handlowego oraz korporacyjnego są unikatowe na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Naszym celem jest świadczenie małym, średnim i dużym podmiotom biznesowym praktycznych usług prawnych, wychodzących naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom.

  Read More
 • Dwa kluczowe elementy naszego sukcesu to: świadczenie wysokiej jakości usług prawnych oraz utrzymywanie bliskich, przyjaznych i nieskomplikowanych relacji z naszymi Klientami.

  Read More
 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1